Träning i jobbet

Dagens träning bestod av skottning, ytterligare lite skottning och slutligen skottning. Natten bjöd på 17 cm nysnö som allt eftersom dagen fortskred blev blötare och blötare då temperaturen steg och det dessutom började regna. Det var ett 60 meter långt "rulleband" i skisentret som behövde skottas fram. 


All träning är väl bra träning?


Write a comment

Comments: 0